МОНENG


Монголын Ноос Ноолуур бэлтгэн нийлүүлэгчдийн холбооны үүсгэн байгуулагч, тэргүүн
МҮХАҮТ-ын гишүүн компани.