МОНENG

МОНГОЛЫН НООЛУУРЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТОЙМ
   Монгол улс нь далайн төвшинөөс дээш 1585 метрийн өндөрт байрладаг бөгөөд өвөлдөө хасах 30 градус хүйтэн байдаг ба энэ нь хамгийн сайн чанарын түүхий ноолуур боловсрогдох нөхцлийг бий болгоно.

   Монгол улсын хэмжээнд жил бүрийн 2-7 сарын хооронд 7000 тонн түүхий ноолуур бэлтгэгддэг. Газар зүйн онцлогоос хамааран газар газрын ноолуурын чанар өөр өөр байдаг. Жишээлбэл: Сүхбаатар, Хэнтий аймгийн ноолуур чанарын хувьд сайн боловч тоо хэмжээ нь бага байдаг. Нийт боловсруулагүй түүхий ноолуурын 80% нь экспортонд гарч байна.


Ноолуурын чанар:
• Ноолуурын урт ба өргөн -16.0-16.6
• Ноолуурын микрон: 15.0-16.0
Ноолуурын гарц: 50-63%