МОНENG

ANNA Cashemre

Ноолууран утас № 26.2-24.2
Бид захиалагчийнхаа хэрэгцээ шаардага дээр тулгуурлан дараах чанарын стандартын дагуу ноолууран утас үйлдвэрлэж нийлүүлдэг.

Утасны чанарын үзүүлэлт

Өргөн Даац Cуналт Чийг
200 + -10 230 + -10 10 - 12 хүртэл 13 - 15%