МОНENG

БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭЛТ
   Үлэмж Кашимер ХХК нь Монголын 12 аймгийг холбосон түүхий ноолуур бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгосон 100% үндэсний хөрөнгө оруулалттай анхны компани бөгөөд тус сүлжээгээр дамжуулан жилдээ 600 орчим тонн түүхий ноолуур арилжаалдаг ба энэ нь нийт зах зээлийн 10 орчим хувийг эзэлнэ.